Wat zijn uw wensen?

Er zijn diverse vormen van hulp mogelijk. Enkele voorbeelden:

Verzorging:  hulp bij wassen, aankleden, bed opmaken, toiletbezoek, eten en drinken, maar ook een keertje een was draaien of andere huishoudelijke hand- en spandiensten. In overleg is er veel mogelijk!

Verpleging:  medicijnen en injecties toedienen, zalven aanbrengen, katheteriseren, bloedsuiker controleren, bloeddruk meten, wond- en stomaverzorging, laxeren, sondes inbrengen en sondevoeding geven.

Begeleiding:  mee naar arts/ziekenhuis, begeleiding bij activiteiten als wandelen/zwemmen, boodschappen doen, uitstapjes… Tevens heb ik veel ervaring met ondersteunende begeleiding bij b.v. psychiatrische ziektebeelden, dementie, ziekte- en rouwverwerking en ondersteuning van mantelzorgers. Ook hulp bij alle vormen van (financiële) administratie of ondersteuning bij indicatiegesprekken horen bij mijn takenpakket.

ADL-assistentie: ADL-assistentie betekent: assistentie bij algemene, dagelijkse levensverrichtingen. Hierbij ga ik er van uit dat ú de regie hebt en ik u daarbij assisteer. Ook voor bedrijven kan het interessant zijn om een ADL-assistent in te schakelen bij cursussen, congressen of seminars waarbij mensen met een lichamelijke beperking verwacht worden.

Mantelzorgondersteuning: Wilt u als mantelzorger eens een paar uurtjes weg? Ik kom u graag vervangen. 

Hoe wordt dat allemaal betaald? Dat kan via een PGB, maar ook particulier. Voor particuliere zorgvragers heb ik aangepaste tarieven. Neem daarover gerust contact op!

Advertentie